X
Ostatnie mieszkania
w sprzedaży

Skorzystaj teraz
z bezpłatnej pomocy eksperta finansowego

Zadzwoń lub podaj swój nr telefonu i zaznacz odpowiednie zgody, abyśmy mogli się skontaktować

Tomasz Jodłowski

tel: 737 497 199

e-mail: tomasz.jodlowski@phinance.pl

 

mobile
Kredyt hipoteczny
Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy bezpłatnie pomogą określić Ci zdolność kredytową na podstawie analiz wszystkich banków, a później wesprą Cię w skompletowaniu dokumentów i złożeniu wniosku do wybranego przez Ciebie banku.
home
Optymalizacja umów
Towarzyszymy naszym Klientom w całym procesie uzyskiwania kredytu - od przedstawienia ofert, przez wspólne wypełnienie wniosku kredytowego, aż do podpisania umowy, a nawet w bieżącej obsłudze już spłacanego kredytu.
shield
Ubezpieczenie
Pomożemy Ci wybrać rodzaj i zakres ochrony mieszkania. Dopasujemy dla Ciebie wysokość składki do możliwości finansowych i oczekiwań. Pomożemy Ci też wypełnić wszystkie dokumenty i sfinalizować sprawy formalne.

 

 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem danych jest DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Spółka Jawna z siedzibą ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000163457, REGON: 350025747, NIP: 677-000-49-59... więcej double_arrow
Administrator danych
Administratorem danych jest DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Spółka Jawna z siedzibą ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000163457, REGON: 350025747, NIP: 677-000-49-59.

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: office@des.krakow.pl, pod numerem telefonu +48 12 637 92 92 lub pisemnie pod adresem Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Spółka Jawna – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem,marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Okres przez który dane będą przechowywane
Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu.
Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres office@des.krakow.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych więcej double_arrow
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, były przetwarzane przez DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków we własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty.
 

Zgoda na otrzymywanie połączeń głosowych więcej double_arrow
Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń głosowych od DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Spółka Jawna. Przez połączenia głosowe rozumie się w szczególności rozmowę telefoniczną, komunikaty głosowe IVR zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.
 

Zgoda na otrzymywanie wiadomości elektronicznych więcej double_arrow
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Spółka Jawna. Przez wiadomości elektroniczne rozumie się w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowe serwisy Stawowa Przystań oraz Des Deweloper., serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.
 

 

Skontaktuj się z nami
i poznaj swój nowy dom.
Wypij kawę i poznaj szczegóły oferty.  Czekamy na Ciebie
od poniedziałku do piątku, od 9 do 18, w sobotę od 10 do 15.


marker Biuro sprzedaży:  Kazimierza Wielkiego 51, 30-074 Kraków mobile+48 12 307 14 74


Klaudia Jodłowska · Office Manager